Avondmijmering

 

Opgedragen in trouwe vriendschap aan mijn makkers Charles en Edmond Wagemans *1

 

De aarde ligt in diepe rust verzonken.

Het avondwindje zingt zijn liedje zacht

en enk'le sterren, eng'lenoogjes, pronken

zo lief en schoon, als 'tschuld'loos wicht dat lacht.

 

En dromend staart mijn oog in 't nacht'lijke duister.

De heil'ge stilte schenkt een zoete vreugd.

Mijn lijdend hart, dat klaagt in droef gefluister:

''O, diep betreurde, snel vervloden jeugd.''

 

En mijm'rend ziet mijn geest in 't ver verleden

't bekoorlijk beeld der jeugd, zo hemelszoet.

Hoe leeg, gevoelloos, schijnt het bitt're heden

waar thans mijn harte dwalend rouwen moet.

 

Ik zie in droom mijn lachend dorpje doemen

en 't kleine kerkje, godens heil'ge woon,*2

die lieve huisjes, net een ruiker bloemen

tevreeên, de dorpers leven ned'rig, vroom.

 

Ik  zie mijn teerbeminde moeder weder,

ik vlij*3 weer 't moede hoofd aan 't trouwe hart,

ik voel haar zachte eng'lenzoenen, teder:

O, zoet genot dat elke vreugde tart.

 

Ik zie mijn brave vader hoog verheven

door noeste vlijt en vrome levensbaan,

mijn hechte steun in 't broze, jonge leven,

die 't mooi van wel te doen me deed verstaan.

Ik zie de oudbekende, vlugge snaken,

de stoeiend, jonge, trouwe vriendenschaar,

verhit door 't spel, met gloeiend rode kaken,

de harten vrolijk jub'lend altegaar.

 

en 's avonds moede, mat van 't lopen, springen.

Als moe me lei*4 in 't bedje zacht en fijn

En zoet haar roerend lied begon te zingen,

dan deed  't me goed zo dicht bij haar te zijn.

 

Ik zie het ned'rige stille kerkhof weder,

Waar slapen zacht in 't stille, somb're graf,

mijn ouders, die ik minde vurig, teder.

O, droevig beeld... Mijn ogen wendt u af...

 

En zoet, betov'rend, klinkt in 't nacht'lijke duister

het lied des nachtegaals, ontroerend schoon.

Ik ween... en 't harte zucht in droef gefluister:

"O, lieve jeugd, o zoete wonderdroom".

 

10-8-1915

 

*1 Deze personen zijn mij onbekend.

*2 Woning.

*3 Originele tekst: vlei.

*4 Spreektaal voor: legde. Originele tekst: lee.