Hun huisje lief en kleên

 

In Vlaand'rens lieve velden

ze leefden kalm tevreên

verlieten 't huisje zelden,

hun huisje lief en kleên.*1

 

Zij hadden grond noch gelden.

Hun arbeid schonk hun 't brood.

Geen zorgen 't leven kwelden.

Hun vlijt verbande nood.

 

De oorlog bracht ellende,

verwoestte 't huisje kleên.

Hun blik, die troost'loos wendde,

was dof door 't droef geween.

 

In Vlaand'rens lieve velden

ze leefden kalm tevreên

nu lijdend in ellende

om 't huisje lief en kleên.

 

29-7-1915

 

Their cottage small and sweet

 

In Flanders serene and lovely fields

They lived from all worries freed,

Seldom leaving the cottage build’s

Their cottage small and sweet

 

They had no land nor had they wealth

Their labour gave them their bread

No qualms of how life was treating them

Avoiding poverty with diligence.

 

The war brought misery

Destroyed the cottage sweet

Their faces turned inconsolably

Dull, saddened by their tears.

 

In Flanders serene and lovely fields

They once lived peaceful and happy

Now suffering in misery longing

For their cottage small and sweet.

 

Vert. 15-5-2015 © Heidi Van Gerwen *2

 

Melkhoek Turnhout Kempen, Olie op doek 30 x 24 cm. 2015

 

Peter Hoeck: zie ook  www.hoeck.nl

 

*1 Literaire en gewestelijke vorm van klein.

*2 Ere Consul Heide Van Gerwin van het Ere Consulaat Adelaide Australië vertaalde dit gedicht

naar aanleiding van het geplande cultureel project "On Flanders Field" gepland in 2016.

Een acteur zal dit voordragen en omdat dit in Australië plaats zal vinden vandaar deze vertaling.

Het gedicht In Flanders Fields van de Canadees John McCrae kreeg zijn definitieve vorm op 8-12-1915

Dit gedicht én een aantal vertalingen ervan door Vlaamse dichters zijn te vinden in de Nederlandse Wikipedia: nl.wikipedia.org/wiki/In_Flanders_Fields.

 

Opmerking: Het beroemde gedicht In Flanders Fields kon mijn vader onmogelijk gekend hebben..