Op 17 september 2015 werd in de schaapskooi waar ooit het vluchtoord was herdacht dat precies 100 jaar geleden gestart werd met de bouw van het vluchtoord. Door de Belgische ambassadeur werd een krans gelegd en eveneens door de burgemeester van Ede en Het Comité Vluchtelingen. Foto: Peter en Anneke Hoeck

Op 2 maart 2016 verscheen het boek HOOP OP TOEKOMST over de kampkranten met  DVD waar de nazaten van de kampbewoners  aan het woord komen.

Roosendaal, Achterstraat (huidige Raadhuisstraat) t.h.v. de Kerkstraat met passerende vluchtelingenstroom uit België, Eerste Wereldoorlog. Foto gekocht in Letland, onbekend hoe deze daar terecht is gekomen.

Eigenaar foto Steve Dickens; FB lid DNA van Roosendaal.